Kültepe Yatırım Arinkom TechUp Demo Day Etkinliğine Katıldı

Kültepe Yatırım girişimlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kültepe Yatırım, ARİNKOM tarafından düzenlenen demo day etkinliğine katılarak TechUp hızlandırma programında yer alan girişim sunumlarını dinlemiştir.

Etkinlik 23 Şubat 2021’de saat 14:00’de başlamış ve yaklaşık bir buçuk saat kadar sürmüştür. Etkinlikte sunum yapan girişimler farklı alanlardan farklı sorunlara çözüm geliştiren ve gelir elde etmeye başlayan girişimlerdir.

Etkinlikle ilgili olarak Kültepe Yatırım Yön. Kur. Başkanı İbrahim Ulukaya, Anadolu’da bu tarz etkinliklerde girişimcilerle bir araya gelmenin önemine vurgu yaparken kuluçka merkezlerinin yatırımcılarla da tecrübe paylaşım etkinlikleri yapmasının da önemli olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca İbrahim Ulukaya bu konuyla ilgili olarak kuluçka merkezlerinin; yatırım ağları ve girişim sermayeleriyle birlikte hareket ederek çalışmalar yürütmesinin de isabetli ve faydalı olacağını ifade etmiştir.